Peranan dan Fungsi Utama

Perincian mengenai kampung-kampung baru yang kini berada di bawah seliaan Bahagian Kampung Baru Cina, Kementerian Perpaduan Negara:

Kampung Baru

Kampung yang diwujudkan semasa darurat di mana ia merupakan strategi ketenteraan di bawah Rancangan Briggs (1948-1960) bagi mengatasi pengganas komunis pada ketika itu.

  • Jumlah           :           436 buah

Kampung Baru Rangkaian

Kampung yang merupakan penempatan masyarakat Cina di pinggir bandar.

  • Jumlah           :           134 buah

Kampung Bagan

Kampung nelayan di mana kebanyakan penduduknya terdiri daripada masyarakat Cina.

  • Jumlah           :           43 buah

JUMLAH KESELURUHAN : 613 KAMPUNG BARU